สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0205562031874
 • ไพโรจน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พีพี ทรานสเตชั่น จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 49323
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
 • สินค้า/บริการ
 • ขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกหัวลาก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • โลจิสติกส์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ไพโรจน์ อินทร์แปลง
 • ไพโรจน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0805624591
 • อีเมล์
 • pairoj_in@hotmail.com