สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505562000780
 • มานพ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • มันนี่ เพอร์เฟคท์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 70202
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการทางการเงิน และการประกันภัย
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • CFP, FChFP, ChLP, LUTCF
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย มานพ รัตนะ
 • มานพ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0815955931
 • อีเมล์
 • manop.rfc@gmail.com