สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Mini Crispy Tart
 • พิรัญภรญ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมทาร์ตไข่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มาตรฐานแฟรนไชส์สากลปี62
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พิรัญภรญ์ อย่างวิศิษฎ์
 • พิรัญภรญ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0612466926
 • เบอร์มือถือ
 • 0612466926
 • อีเมล์
 • piranporn@gmail.com