สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Nora Crafter
 • ศรัณยู 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • งานฝีมือ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศรัณยู แสงรุ่งเรือง
 • ศรัณยู 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0823420044
 • อีเมล์
 • profession77@gmail.com