สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ขายปลีก/ขายส่ง
 • วนิดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เฉาก๊วยหนึบหนับ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GMP,HACCP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ตาก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วนิดา สุขอ่วม
 • วนิดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0849906419
 • เบอร์มือถือ
 • 0849906419
 • อีเมล์
 • Ano_nihon@hotmail.com