สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ใหญ่ขนมจีนไทยอบแห้ง ตรามิสเตอร์บ๊อบ
 • กิติญาดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมจีนไทยอบแห้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Premium
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง กิติญาดา หัสพิมพ์
 • กิติญาดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0862249961
 • เบอร์มือถือ
 • 0862249961
 • อีเมล์
 • pitak47@gmail.com