สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ดาเรียร์เฮิร์บ ไทยแลนด์
 • ปุณยนุช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ชาดาเรียร์ดีท็อกซ์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.50-2-04158-6-0047
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ปุณยนุช ธนกุลกานต์
 • ปุณยนุช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0629945162
 • เบอร์มือถือ
 • 0629945162
 • อีเมล์
 • yinpunyanuch@gmail.com