สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เสน่ห์ผ้าไทยbyKim
 • เยาวลักษณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • งานประดิษฐ์ handmade จากผ้าไทย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เยาวลักษณ์ จันทร์ศิริโพธา
 • เยาวลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0814923970
 • เบอร์มือถือ
 • 0814923970
 • อีเมล์
 • yavaluck.yj@gmail.com