สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ผ้าทอมือ
 • มลิวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขายเสื้อผผ้าทอมือ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มุกดาหาร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว มลิวรรณ ประยงคฺ์รัตน์
 • มลิวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 082-1418399
 • อีเมล์
 • bizclub62@gmail.com