สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505546005454
 • ณัฐยา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เชียงใหม่บูรพาห้องเย็น กรุ๊ป จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 32909
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • บริการห้องเย็น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • ISO 9001-2015
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณัฐยา แซ่ตั้ง
 • ณัฐยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053481498
 • เบอร์มือถือ
 • 0820353056
 • อีเมล์
 • linly_tu@yahoo.com