สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท วริภัทร จำกัด
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารสำเร็จรุป น้ำพริก ขนม เม็ดมะม่วงหิมพานต์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วิรัช หมื่นพัน
 • วิรัช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0813474236
 • เบอร์มือถือ
 • 0813474236
 • อีเมล์
 • wiratm@gmail.com