สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3860200189708
 • ชื่อธุรกิจ
 • สเตย์ชิลล์
 • ธิดารัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • รีสอร์ท
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธิดารัตน์ ใจนวน
 • ธิดารัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081-9539416
 • เบอร์มือถือ
 • 0819539416
 • อีเมล์
 • P.shopminimart@gmail.com