สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กาแฟรักษ์ป่า อมก๋อย
 • รัชฎาภรณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สารกาแฟ เมล็ดกาแฟคั่ว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว รัชฎาภรณ์ จันทร์ประเสร็จ
 • รัชฎาภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 064-0352943
 • เบอร์มือถือ
 • 0640352943
 • อีเมล์
 • Radchadapornvanjai@gmail.com