สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505560006870
 • นันทวัน 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ลีลานวดไท ท่าแพ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47723
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์สปา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นันทวัน ชุติพงษ์วิเวท
 • นันทวัน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0814688816
 • อีเมล์
 • lilathaioffice@gmail.com