สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0575555001784
 • กฤตย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เชียงใหม่นครา ภูมิปัญญาไทย จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 23932
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์ประติมากรรมและของตกแต่งที่ทำจากเซรามิก
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวกล้อง 5 สายพันธ์ุผสมธัญพืช 8 ชนิด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • มาตรฐานสินค้า
 • SMEs & OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กฤตย์ เยี่ยมเมธากร
 • กฤตย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0933089559
 • อีเมล์
 • morakot.alfalfa@gmail.com