สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0405559001518
 • ภควตา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • คุณชาย ฟู้ดแอนด์ดริ๊งค์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47212
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายสินค้าอาหารแห้งและเครื่องดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ภควตา มาเมือง
 • ภควตา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 043001203
 • เบอร์มือถือ
 • 0929561651
 • อีเมล์
 • kcf.sale01@gmail.com