สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มอาชีพขนมไทยบ้านนายาง
 • แววดาว 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมแป้งร่ำอบโบราณ คุ๊กกี้สิงคโปร์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว แววดาว แก้วสอาด
 • แววดาว 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0994404416
 • อีเมล์
 • waewdaokk@gmail.com