สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0145555000170
 • กานติมา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอเอ็ม แอดไวเซอร์ ออดิท จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 69200
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
 • สินค้า/บริการ
 • ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน บริการด้านบัญชีและภาษีอากาฝร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กานติมา คงสมยุติ
 • กานติมา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 020355848
 • เบอร์มือถือ
 • 0944065644
 • อีเมล์
 • pk_kantima@hotmail.com