สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Miew Shop
 • จันทร์เพ็ญ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • e-commerce
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0624388499
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จันทร์เพ็ญ สุชนพรพิสิฐ
 • จันทร์เพ็ญ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 062-438-8499
 • เบอร์มือถือ
 • 062-438-8499
 • อีเมล์
 • miew00@hotmail.com