สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านชวนไหมไทย
 • มิ่งเมือง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าไหม ผ้าฝ้าย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง มิ่งเมือง บุรินทรนิตย์
 • มิ่งเมือง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0814712519
 • เบอร์มือถือ
 • 0814712519
 • อีเมล์
 • volkthai@windowslive.com