สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • CSR Travel
 • สิทธิโชค 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ทัวร์ และฝึกอบรม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สิทธิโชค พ่วงบางโพ
 • สิทธิโชค 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0868845488
 • อีเมล์
 • bombdeejai@hotmail.com