สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3119900202141
 • ชื่อธุรกิจ
 • เรือนร่มเย็นกาแฟสดและสินค้าโอทอป
 • นราธิป 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กาแฟสด เครื่องดื่ม และสินค้าโอทอป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช, อย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นราธิป เตียวนิช
 • นราธิป 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0882939719
 • อีเมล์
 • narathip.teay@gmail.com