สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Po Handmade Bags By Noon
 • กัญญ์ณพัชญ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • e-commerce
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กัญญ์ณพัชญ์ โพธิ์ชัยศรี
 • กัญญ์ณพัชญ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0626165664
 • เบอร์มือถือ
 • 0626165664
 • อีเมล์
 • joompizzzz@gmail.com