สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • NEWKIE
 • พิชุดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • Souvenir
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พิชุดา ไวกิตติพงษ์
 • พิชุดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0926918456
 • เบอร์มือถือ
 • 0926918456
 • อีเมล์
 • newlek2499@gmail.com