สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Easy​-shopping
 • ชมภัค 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขายปลีกใน​ Ebay
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ชมภัค ปลิวลอย
 • ชมภัค 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0842022494​ , 0806292442
 • อีเมล์
 • chompak968@gmail.com