สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Flora_Ribbon shop
 • พรสวาท 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • โบว์สำเร็จรูปติดของขวัญ โบว์กระเช้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พรสวาท เฉลิมสุข
 • พรสวาท 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0631875951
 • เบอร์มือถือ
 • 0631875951
 • อีเมล์
 • ph.swarth@gmail.com