สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0125561030514
 • กรรณิการ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เคเจ ฟาร์มาซี จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47190
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
 • สินค้า/บริการ
 • ยา อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ และการบริการอบรมให้ความรู้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • มาตรฐานสินค้า
 • Good Pharmacy Practice and ร้านยาคุณภาพ
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง กรรณิการ์ จรัสอุไรสิน
 • กรรณิการ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0818347702
 • เบอร์มือถือ
 • 0818347702
 • อีเมล์
 • kjpharmacy2019@hotmail.com