สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105557158706
 • สุมณฑา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อะบรอด ลิงซ์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 52292
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)
 • สินค้า/บริการ
 • อุปกรณ์ทำความสะอาด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุมณฑา ชื่นจิตร
 • สุมณฑา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 028075544
 • เบอร์มือถือ
 • 0814261877
 • อีเมล์
 • sumontha_ch@hotmail.com