สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0305562007441
 • สหรัฐ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เพรสโต้ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 56291
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การบริการอาหารสำหรับกิจการขนส่ง
 • สินค้า/บริการ
 • บริการเดลิเวอรี่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • โลจิสติกส์
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครราชสีมา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สหรัฐ มากระโทก
 • สหรัฐ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0861549796
 • อีเมล์
 • saharatmark72@gmail.com