สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505561000760
 • ชุติกาญจน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สตาร์วีซ่า เซอร์วิส14 จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 96309
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมการบริการอื่น ๆ ส่วนบุคคลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • Visa Service
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ชุติกาญจน์ ธนาวุฒิรุจนันท์
 • ชุติกาญจน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053232478
 • เบอร์มือถือ
 • 0942635916
 • อีเมล์
 • starvisa41@hotmail.com