สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0453551000693
 • ประทีป 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พี.เจ.ฟู๊ดร้อยเอ็ด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46311
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ร้อยเอ็ด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ประทีป เหลืองสุวาลัย
 • ประทีป 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0952798799
 • อีเมล์
 • paew2809@gmail.com