สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
 • อรุณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้อาว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ร้อยเอ็ด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อรุณ ภาคมกุด
 • อรุณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0945140320
 • เบอร์มือถือ
 • 0895710687 0872151616
 • อีเมล์
 • paew2809@gmail.com