สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0145555000021
 • ศศิภา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อยุธยา พาวิเลียน จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 68104
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศศิภา ตั้งกีรติ
 • ศศิภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 09111011011
 • อีเมล์
 • s23tangkeerati@gmail.com