สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ม.3
 • ปาริชาติ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ไข่เค็มจอมโพน ไข่เค็มใบเตย ไข่เค็มสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ร้อยเอ็ด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ปาริชาติ จงจิตต์
 • ปาริชาติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0984380609 0933794787
 • เบอร์มือถือ
 • 0800071379 0610695103
 • อีเมล์
 • paew2809@gmail.com