สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • พัชมนรุ่งเรืองกิจ
  • พัชมน 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • สินค้าหัตถกรรม แท่นยืนเพื่อสุขภาพ อาหารแปรรูป
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • อื่นๆ
  • Facebook
  • -
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ร้อยเอ็ด

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นางสาว พัชมน จันทเขตต์
  • พัชมน 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 0956721213
  • อีเมล์
  • paew2809@gmail.com