สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0103553020490
 • ภูณิศา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สมาย เอคสเคอร์ซัน ดีล
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 79120
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ธุรกิจจัดนำเที่ยว
 • สินค้า/บริการ
 • ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ภูณิศา ผาสุขธรรม
 • ภูณิศา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0863552944
 • อีเมล์
 • punisaa@gmail.com