สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0805549000337
 • กมลศักดิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ขวัญมุย จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 01494
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การเลี้ยงนกนางแอ่น
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์รังนก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • นครศรีธรรมราช

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กมลศักดิ์ เลิศไพบูลย์
 • กมลศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-9789772
 • อีเมล์
 • k_kwanmui@yahoo.com