สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • โอชาเฉาก๊วย
 • ภารดี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เฉาก๊วยก้อน เฉาก๊วยปรุงสำเร็จ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ร้อยเอ็ด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ภารดี ยิ่งมีทรัพย์
 • ภารดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 043512848
 • เบอร์มือถือ
 • 0865599862
 • อีเมล์
 • paew2809@gmail.com