สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105561037098
 • อาณัร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สมาร์ท ไอโอที เทคโนโลยี จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46510
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
 • สินค้า/บริการ
 • IMTradeOnline / IMPAY master card
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อาณัร จันทร์สว่าง
 • อาณัร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 083-816 0908
 • เบอร์มือถือ
 • 088-272 9123
 • อีเมล์
 • arnan974@gmail.com