สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • นิตยาพร ข้าวหอมมะลิ IOS
 • นิตยาพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวหอมมะลิ มะลิกล้อง ำรซ์เบอร์รี่ ข้าวเหนียวดำ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ร้อยเอ็ด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นิตยาพร เนติรัตน์
 • นิตยาพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0868556918
 • อีเมล์
 • paew2809@gmail.com