สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Kon.Lanna
 • สุปราณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าเืองสไตส์indigo
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุปราณี วจนะอุดมเกษม
 • สุปราณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0857120164
 • เบอร์มือถือ
 • 0857120164
 • อีเมล์
 • Hapy01531@hotmail.com