สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3450900069903
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไร่อรัญเกษตรฟาร์ม
 • กฤตยา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขายส่ง-ปลีกต้นไม้ เมล็ดพันธุ์พืชและผลิตสินค้าทางการเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ร้อยเอ็ด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กฤตยา นาคะไชย์
 • กฤตยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0893763323
 • เบอร์มือถือ
 • 0644909143
 • อีเมล์
 • paew2809@gmail.com