สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • ทะเบียนพาณิชย์
  • เลขทะเบียนพาณิชย์
  • 3301600694031
  • ชื่อธุรกิจ
  • ฟืมทอผ้าไหม ผ้าหมี่ นิรันย์การค้า
  • นิรันย์ 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • ผลิตภัณฑ์แปรรูป ฟืมทอเสื่อกก
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
  • Facebook
  • -
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ร้อยเอ็ด

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาย นิรันย์ คำสุวรรณ์
  • นิรันย์ 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 0999847160
  • อีเมล์
  • paew2809@gmail.com