สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3301600694031
 • ชื่อธุรกิจ
 • ฟืมทอผ้าไหม ผ้าหมี่ นิรันย์การค้า
 • นิรันย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูป ฟืมทอเสื่อกก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ร้อยเอ็ด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นิรันย์ คำสุวรรณ์
 • นิรันย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0999847160
 • อีเมล์
 • paew2809@gmail.com