สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 5450400040937
 • ชื่อธุรกิจ
 • ฉวี ภูแม่นวาด
 • ฉวี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จอบ มีด เสียม เลื่อยมือ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ร้อยเอ็ด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ฉวี ภูแม่นวาด
 • ฉวี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0652621149
 • เบอร์มือถือ
 • 0862261891
 • อีเมล์
 • paew2809@gmail.com