สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ
 • พิเศษ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • อ่างทอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พิเศษ งามรุ่งโรจน์
 • พิเศษ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0890878561
 • เบอร์มือถือ
 • 0890878561
 • อีเมล์
 • phiset.n19@icloud.com