สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • โรงงานบุญญะศานต์
 • สมทบ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เส้นก๋วยเตี๋ยวสด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GMP,HACCP,ISO22000
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมทบ ชั้นสุพัฒน์
 • สมทบ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 055411090
 • เบอร์มือถือ
 • 0899614777
 • อีเมล์
 • somtop111@hotmail.com