สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3501300413824
 • ชื่อธุรกิจ
 • อิษดา กระเป๋าผ้า
 • อิษดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับผ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อิษดา จอมบัวคำ
 • อิษดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 086-9219238
 • อีเมล์
 • isada55566@gmail.com