สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ทามไทย ผ้าไทย
 • สหัทยา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าสำเร็จรูป (ผ้าไทย)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มุกดาหาร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สหัทยา อนันต์นฤการ
 • สหัทยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 097-326-0111
 • อีเมล์
 • lek.saha@hotmail.com