สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3420100033777
 • ชื่อธุรกิจ
 • กัลยาณมิตรโฮมสเตย์
 • ส.อ.วสันต์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ให้เช่าที่พัก รายวัน,รายเดือน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ส.อ.วสันต์ กัลยา
 • ส.อ.วสันต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0883071439
 • อีเมล์
 • petergrandhomestay99@gmail.com