สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • อิจิมา ฟาร์ม ( IJIMA FARM )
 • ณัชชา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เห็ด, ฝรั่งกิมจู, ฝรั่งแป้นสีทอง, มะเขือเทศราชินี และพืชผักสวนครัว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GAP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณัชชา อิจิมา
 • ณัชชา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0932921791
 • เบอร์มือถือ
 • 0932921791
 • อีเมล์
 • angsunit43@hotmail.com